Dalia

Dalia
Level:
Size: 9x9

Added by: ptyś

    

Hall of fame    
 1. 4:47 (4:12 +0:35)

 adam +43/46

 ptyś +27/28

 kolo +11/11


 2. 5:07 (4:02 +1:05)

 azi +35/36

 ptyś +25/26

 ika +21/28


 3. 5:10 (4:00 +1:10)

 magga +81/90


 4. 6:19 (5:49 +0:30)

 elkusi +42/42

 Jasiek +24/27

 grazka +12/13

 kotka +3/3


 5. 8:01 (7:31 +0:30)

 azi +81/84


 6. 8:01 (6:06 +1:55)

 adam +68/88

 iza +13/13


 7. 8:03 (7:48 +0:15)

 ptyś +34/35

 x +28/28

 ulina +19/19


 8. 10:49 (7:59 +2:50)

 aurelia25 +78/106

 betta +3/7


 9. 11:56 (11:36 +0:20)

 marina +81/81


 10. 12:11 (10:21 +1:50)

 nina +69/87

 M.P. +12/13


 11. 12:22 (9:47 +2:35)

 ada +48/79

 x +31/31

 Paula +2/2


 12. 12:25 (11:45 +0:40)

 sucha +81/84


 13. 12:33 (11:58 +0:35)

 FLUPKA +81/84


 14. 15:02 (12:17 +2:45)

 ada +58/88

 lew +23/24


 15. 47:12 (28:02 +19:10)

 toja +68/178

 anna +11/97

 mmmm +1/11

 adam +1/31Chatsworth House (United Kingdom) - jigsaw puzzles
Canal in Bruges (Belgium) - jigsaw puzzles
Piper Apache (PA-23-160) - jigsaw puzzles
Three puppies of chocolate Labrador Retriever - jigsaw puzzles
San Francisco (USA) - jigsaw puzzles