Παζλ στα οποία ο kala han βρίσκεται στο βάθρο της κατάταξης με βάση το χρόνο

Ελέγξτε επίσης τους γρίφους όπου το kala han βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση στην κατάταξη με βάση το χρόνο: