Благо - онлайн пъзели

Благо

Благо е предмет, който задоволява човешките потребности и в социо-икономически смисъл блага са всички възможни имущества или в още по-широк смисъл богатство, което притежава определена стойност. Съществуват обществени блага, материални блага, частни блага и други.

Благата биват създавани, изменяни, разпределяни и притежавани на основата на икономическите закони, които са предмет на изучаване от политическата икономия.

Базар Чорсу в Ташкент, Узбекистан онлайн пъзелКонтейнер за транспорт на камиони онлайн пъзел от снимкаКонтейнерски кораб при залез слънце онлайн пъзелКонтейнеровоз онлайн пъзел от снимкаГолям контейнер кораб онлайн пъзелТоварен кораб, натоварен в Ню Йорк онлайн пъзел от снимка