Datlovití - online puzzle

Datlovití

Datlovití (Picidae) je nejpočetnější a druhově nejrozmanitější čeledí řádu šplhavců. Celkem zde bývá řazeno kolem 240 druhů ve 37 rodech, mezi které patří např. datli, strakapoudi, žluny, krutihlavi či datlíci. Dva z nich, datel knížecí a císařský, přitom byli po dobu zhruba 30 let považováni za zcela vyhynulé (v současné době jsou díky novým možným záznamům o jejich pozorování považovány za druhy kriticky ohrožené).

Zástupci této čeledi se vyskytují ve velké části světa, zcela chybí pouze v Austrálii, na Novém Zélandu, Madagaskaru, několika ostrovech a v extrémně nepříznivých polárních oblastech. Většina druhů přitom obývá zejména lesní porosty, ačkoli někteří datlovití ke svému životu vyžadují skalní lokality nebo pouště.

Datlovití jsou obvykle samotářsky a teritoriálně žijící ptáci. V jejich potravě se objevuje zejména hmyz, který hledají nejčastěji uvnitř hnijících nebo jinak nezdravých stromů. Všichni hnízdí v dutinách, a to nejčastěji právě v těch stromových, ačkoli některé pouštní druhy hnízdí i uvnitř kaktusů a velmi malá část z nich i v dutinách v zemi.

bullfinch1 online puzzlePtáci online puzzlePěnkava online puzzleVrabec online puzzleNa větvi puzzle online z fotografieSýkora modřinka puzzle online z fotografiePtáci puzzle online z fotografieVrabec online puzzledatel puzzle online z fotografieKavka puzzle online z fotografiedatel online puzzledatel puzzle online z fotografiedatel online puzzleSýkorka puzzle online z fotografiePipinou online puzzleDatel puzzle online z fotografiePtačí hash online puzzleSikora Modra. online puzzleObrázková hádanka online puzzlePapoušek hyacint velký modrý puzzle online z fotografieLedňáček puzzle online z fotografieČÁP puzzle online z fotografieSýkora modřinka puzzle online z fotografieMužský šarlatový tanager puzzle online z fotografie
pták obrázek online puzzlePileated Woodpecker. online puzzleNový Zéland Tui. puzzle online z fotografieLedňáček puzzle online z fotografieTui pták puzzle online z fotografiekolibřík online puzzleCedr Waxwing. puzzle online z fotografieHornbill. online puzzleco je to za ptáka puzzle online z fotografie