Forum Romanum - online puzzle

Forum Romanum

Forum Romanum bylo v dobách antického Říma centrum veřejného dění ve městě i v říši. Je to zhruba obdélné náměstí o rozměrech asi 130x60 m mezi pahorky Kapitol a Palatin, kterým prochází hlavní římská cesta Via Sacra, spojující pahorek Kapitol s Koloseem. Konaly se zde slavnosti, triumfální průvody, soudy, volby, politická shromáždění i trhy. Kolem původního tržiště v období od 7. století př. n. l. do konce západořímské říše (476) postupně vzniklo množství veřejných budov (bazilik), chrámů, vítězných oblouků a veřejných řečnišť (rostra). V současné době je to velká oblast zbytků staveb a archeologických vykopávek, nepřehledně nakupených v mnoha vrstvách.

Římské Koloseum (Itálie) puzzle online z fotografieměsto1 online puzzleForum Romanum v Římě, Itálie online puzzlePamátky v Itálii puzzle online z fotografieRáno na Forum Romanum online puzzleŘímské Koloseum puzzle online z fotografieGaius Julius Caesar. online puzzleForum Romanum. online puzzleKoloseum puzzle online z fotografieColosseo online puzzleStarověké pozůstatky online puzzleStarověký Řím puzzle online z fotografie