Δημοφιλείς γρίφοι για πολλούς παίκτες - Αρχιτεκτονική