DVD - pussel på nätet

DVD

Dvd (förkortning av digital versatile disc, eller digital video disc) är ett digitalt optiskt lagringsmedium utvecklat av Philips och Sony 1996, som ersatt videokassettband och laserdisc, men dess användningsområde omfattar även musik och bilder i olika format samt generell datalagring, vilket gör att dvd utgör ett alternativ till CD, med fördelen att dvd har högre lagringskapacitet. Den 15 juni 2003 gick dvd-uthyrningen om vhs-uthyrningen i USA. Efterträdaren till dvd är Blu-ray Disc.

Pinocchio - pussel pussel online från foto