Export - pussel på nätet

Export

Export är utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser. Exporten påverkar bruttonationalprodukten positivt.

Statistik över Sveriges export framställs av Statistiska centralbyrån och syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Fraktflotta Pussel online