Varor - pussel på nätet

Varor

Varor är objekt eller tjänster som (direkt eller indirekt) ökar nyttan för innehavaren.

Varor delas in i råvaror, halvfabrikat och produkter efter graden av förädling. Man kan också dela in dem i konsumtionsvaror och kapitalvaror. Många råvaror och handelsvaror handlas på standardiserade råvarubörser.

Varor har använts som betalningsmedel i byteshandel vilket förekommer än idag, men då som "svarta affärer" som regel, dvs i syfte att undandra sig beskattning.

Chorsu Bazaar i Tasjkent, Uzbekistan Pussel onlineLastbilstransportbehållare pussel online från fotoContainerskip vid solnedgången Pussel onlineContainerskepp pussel online från fotoStort containerskepp Pussel onlineLastfartyg lastat i New York pussel online från foto