Bastion - online puzzle

Bastion

Bastion je část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu, na níž se koncentrují střelci a děla. Umožňuje obvykle ostřelování protivníka u paty hradby bez nadměrného ohrožení vlastních střelců a děl, taktéž podporuje sousední bastion. Obvykle se jedná o mohutnou stavbu přiléhající k hradbě sypanou zemí. Může být posílena dalšími obrannými prvky (např. kavalír, retranchment). Tento prvek se objevil teprve s masivním nástupem palných zbraní. Hradba spojující bastiony se nazývá kurtina.

Bastion je pětiúhelníková pevnostní stavba, jejíž dvě strany svírající špičku vysunutou do hradebního příkopu se nazývají líce, další dvě strany navazující na kurtiny se nazývají boky bastionu. Pátá strana – hrdlo bastionu (též šíje) – směřuje přímo do pevnostního města.

Nejslabším článkem bastionu byla jeho špička, na kterou se také nepřítel při dobývání pevnosti zaměřil. Pro obranu po dobytí špičky bastionu byly uvnitř bastionů, za jejich hrdlem, po jeho stranách nebo na kurtinách zřizovány již zmíněné kavalíry.

Rasya puzzle online z fotografieMěstská krajina s velkou kamennou zeď puzzle online z fotografieHra Hades puzzle online z fotografie