Knight online puzzle

Basia 340 2014-11-12
Knight online puzzle
340
303
16

Best results for size Updated every 10 min

Best time

  Best accuracy

   City Flower table Woman Window Neighbourhood Urban area Public space mixed-use Building Façade House outdoor small Street Property Real estate Human settlement Color Fire Plant Garden shop store front living Door Sign hydrant Retail Flowerpot Houseplant Restaurant Leisure

   Play similar puzzle

   Street in the town of Terena (Portugal) puzzle online from photoRestaurant online puzzleBouquet online puzzleColorful windows and doors puzzle online from photoLondon-windows puzzle online from photoBari puzzle online from photo

   Comments

   oktrudneMoyu 631jjjokok1933superpuzel fajny ale listeczki mnie wykończyły:)Bardzo ładne.779 Tragedia - ponad godzinę klikałam w czarnym górnym szukając czterech. Widzę, że innym szło bezproblemowo. A puzzle ciekaweok 739jjjokkońcówka fatalna, a tak to okuff jest, ciekawe, dzięki wielkie

   Rate this game

   No votes yet - be the first Your vote:

   Add comment

   Other puzzle from the Architecture category

   el juego de machef 1 online puzzleNew York online puzzleAll alone puzzle online from photoCastle of Trenčín (Slovakia) online puzzleGeorge Washington monument in Boston (USA) online puzzle